Siły Powietrzne

Air Force Equipment DEPARTMENT

Dział Lotniczy Glomex Military Supplies zapewnia kompleksowe dostawy części zamiennych i sprzętu dla załóg samolotów i śmigłowców, sprzętu obsługi naziemnej oraz bezzałogowych statków powietrznych dla krajowych i międzynarodowych Klientów w całej Europie.

W obszarze sprzętu lotniczego i obsługi naziemnej Glomex Military Supplies jest wieloletnim partnerem dla Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Wojskowych Zakładów Lotniczych, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie oraz Ministerstwa Obrony i Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej i podmiotów prywatnych w zakresie importu i integracji zagranicznych najwyższych produkty wysokiej jakości.

Glomex Military Supplies świadczy również usługi posprzedażowe, takie jak wsparcie pogwarancyjne, konserwacje i naprawy, dostawy części zamiennych, modernizacje i modyfikacje wyposażenia samolotów i śmigłowców oraz szkolenia.

The Aviation Division of Glomex Military Supplies provides comprehensive supplies of aircrew and helicopter equipment, ground support equipment and unmanned aerial vehicles to domestic and international Customers across Europe.

In the area of aviation and ground support equipment, Glomex Military Supplies is a long-standing partner of the Ministry of Defence and Armed Forces of the Czech Republic, Ministry of the Interior of the Czech Republic and private entities for import and integration of foreign highest quality products.

Glomex Military Supplies also provides after-sales services such as post-warranty support, maintenance and repairs, spare parts supplies, upgrades and modifications of aircraft and helicopter equipment and training.

PRODUCT CATEGORIES

 • Pilot helmets
 • Oxygen masks and oxygen systems
 • Pressurised anti-g suits
 • Rescue equipment (life jackets, boats)
 • Survival equipment
 • Pilot night vision systems
 • Head-up display (HUD)
 • Rescue crew-pilot communication devices
 • Aircrafts/helicopters comprehensive NVG integration, inclusive of internal and
  external lighting adjustment, night vision devices supply, altitude equipment and service equipment supply.
 • Special NVG aricraft installations
 • Night vision compatibility avionics systems conversion

 • Aircraft and helicopter MEDEVAC modifications

GLOMEX MILITARY SUPPLIES

Special Forces Equipment DEPARTMENT

Ground Forces Equipment DEPARTMENT

DEVICE SERVICE AND CALIBRATION DEPARTMENT

Membership of professional organisations

Association of the Defence and Security Industry in the Czech Republic

TRACE International Association

SAFE Europe Association