MILITARY
SUPPLIES

Dodavatel nejnovějších
produktů vojenské a bezpečnostní techniky

CERTIFIKACE DLE STANDARDIZAČNÍCH
NOREM NATO (STANAG)

Spolupráce s klíčovými
resorty státní správy

Profesionalita,
zodpovědnost a zkušenosti válečných veteránů

Zabezpečení a ochrana
kritické infrastruktury

Účast na přezbrojení a modernizaci Armády České republiky

Komplexní přístup
od návrhu řešení přes
zaškolení personálu až po aftersales servis

reference

ČLENSTVÍ
V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH

ČLENSTVÍ
V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH

ČLENSTVÍ
V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH