Členství v profesních organizacích

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky

Asociace reprezentuje zájmy firem zabývajících se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem obranné a bezpečnostní techniky a službami.

Mezinárodní asociace TRACE

Nezisková organizace podporující transparentní podnikání a poskytující podporu pro dodržování protikorupčních pravidel v obchodních aktivitách pomocí sady protikorupčních nástrojů.

Asociace SAFE Europe

Neziskové mezinárodní sdružení, které podporuje výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti a přežití ve vojenském i civilním sektoru. Cílem asociace je efektivně propojit výrobce a výzkumníky a vytvořit prostor pro efektivní dialog a spolupráci.