CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH BRANŻOWYCH

Stowarzyszenie Przemysłu Obronnego i Bezpieczeństwa Republiki Czeskiej (DSIA)

Stowarzyszenie reprezentuje interesy firm zaangażowanych w badania, rozwój, produkcję, handel i marketing sprzętu i usług bezpieczeństwa.

Stowarzyszenie TRACE International

Organizacja non-profit, której wspólną misją jest zwiększanie przejrzystości handlowej na całym świecie, zapewniając swoim członkom wsparcie w zakresie zgodności z przepisami antykorupcyjnymi w działalności biznesowej za pomocą zestawu narzędzi antykorupcyjnych.

Stowarzyszenie SAFE Europe

Organizacja non-profit promująca badania i rozwój w zakresie bezpieczeństwa i przetrwania. Jej głównym celem jest łączenie producentów i badaczy w celu stworzenia wspólnej platformy skutecznego dialogu i współpracy.