CERTYFIKATY I AUTORYZACJE

CERTYFIKATY

 • Certyfikat Narodowego Urzędu Bezpieczeństwa Republiki Czeskiej w dziedzinie wykonywania delikatnych operacji 
 • Certyfikat międzynarodowej organizacji do walki z korupcją TRACE 
 • Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015 i ISO 9001:2016 
 • Certyfikat zarządzania jakością według wymagań ČOS 051672 (AQAP 2110) – wymagania NATO odnośnie kontroli jakości 
 • Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli według wymagań ČSN EN ISO 9001:2015 w zakresie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym
   

ZEZWOLENIA

 • zezwolenie Defense Trade Controls Compliance U.S. Departament of State na przedstawicielstwo sprzedaży produktów US oraz usług o charakterze wojskowym 
 • Koncesja na obrót wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym 

 

UPRAWNIENIA DO 

 • Napraw aparatów i przyrządów pomiarowych, badawczych, nawigacyjnych, optycznych i fotograficznych 
 • Napraw części elektronicznych i elektrycznych do produkcji i napraw elektrycznych maszyn, aparatów i urządzeń elektrycznych pracujących pod niewielkim napięciem 
 • Produkcji, projektowania, instalacji, konserwacji, napraw, modyfikacji i przeprowadzania zmian konstrukcyjnych samolotów, silników lotniczych, śmigieł, elementów samolotów i urządzeń oraz lotniczych urządzeń naziemnych.