Politika kvality

Politika kvality společnosti GLOMEX MS, s.r.o.

Společnost GLOMEX MS, s.r.o. dodává výrobky a realizuje služby v oblasti vojenského, bezpečnostního materiálu včetně dodávek civilního charakteru, které svými užitnými hodnotami maximálně uspokojí požadavky zákazníků a svými vlastnostmi plně respektují všechny legislativní požadavky.

Systém managementu kvality společnosti vytvořený v souladu s požadavky normy ČSN ISO 9001:2015 a ČOS 051672 je nedílnou součástí řízení vrcholového vedení společnosti, jednoznačně zodpovědného za naplňování Politiky kvality a stanovených Cílů kvality.

Hlavním cílem společnosti Glomex MS, s.r.o. je dosahovat maximální spokojenosti zákazníků a tím zajistit pevnou pozici společnosti na trhu a budovat dobré jméno společnosti.

Vedení společnosti se zavazuje:

 • poskytovat zákazníkům servis a aktivní podporu informováním o vývoji v oboru nabízených výrobků, doporučováním vhodných řešení a spoluprací při výběru a použití dodávaných výrobků,
 • aktivně spolupracovat s dodavateli a ostatními partnery,
 • systematicky získávat a analyzovat objektivní informace o požadavcích a očekáváních stávajících i potenciálních zákazníků a monitorovat spokojenost zákazníků s dodávanými výrobky a poskytovanými službami,
 • analýzou a zlepšováním procesů společnosti, včetně řízení souvisejících rizik, zvyšovat kvalitu služeb,
 • trvale udržovat vysokou kvalitu výrobků a služeb důsledným dodržováním legislativních požadavků i interních postupů a směrnic společnosti,
 • zaměřovat vývoj služeb na perspektivní programy určované vedením společnosti na základě marketingových průzkumů,
 • dosahovat výhodných cen výrobků a služeb růstem produktivity práce a optimalizací nákladů,
 • podporovat a pěstovat pocit odpovědnosti za kvalitu vlastní práce u všech zaměstnanců i pracovníků jednajících jménem společnosti a motivovat je k neustálému zlepšování,
 • poskytovat přiměřené zdroje k dosahování stanovených cílů kvality, neustále zlepšovat zavedený systém managementu kvality.


Od zaměstnanců vedení společnosti očekává:

 • respektování Politiky kvality a aktivní účast na její realizaci a plnění cílů kvality,
 • dodržování veškerých předpisů a dokumentů systému managementu kvality,
 • aktivní přístup k neustálému zlepšování své činnosti,
 • zapojení do vzdělávacích akcí v oblasti kvality,
 • dodržování požadavků na bezpečnost, udržování pořádku a zlepšovat pracovního prostředí na svých pracovištích.