GLOMEX Military Supplies účastníkem GSOF Symposium Europe 

Širokou nabídku výrobků a služeb pro příslušníky speciálních ozbrojených sil představila naše společnost během konference a výstavy GSOF Symposium Europe pořádané ve dnech 24. – 26. října 2023 na Výstavišti v Brně. Účastníci sympózia měli možnost seznámit se s malou částí GLOMEX MS s.r.o portfolia jako útočné pušky českého výrobce ANTREG, termální zaměřovací a pozorovací přístroje Pixels On Target, zbraňové zaměřovače a balistické kalkulátory Wilcox Ind, Balistickou ochranu OpsCore a padákovou technikou Airborne Systems North America.

Poprvé byl v ČR představen nový produkt OpsCore RaiLink, tedy plně napájený systém bočních railů s již implementovanými signalizačními světly, IR i viditelným přísvitem a konektorizaci pro přístroje nočního vidění. Vše bez nutnosti propojení kabelem a napájen jednotným bateriovým zdrojem umístěným na temeni přilby čímž zároveň vytváří protiváhu NVG. Akci pravidelně pořádá mezinárodní nezisková organizace GSOF, jejímž cílem je budovat a rozvíjet síť vojenských, vládních, komerčních a vzdělávacích subjektů a posilovat jejich schopnosti čelit současným globálním hrozbám. Brněnského sympózia se zúčastnilo na sedm desítek organizací z celého světa.