SIŁY POWIETRZNE

DZIAŁ LOTNICZY

Dział Lotniczy Glomex Military Supplies zapewnia kompleksowe dostawy części zamiennych i sprzętu dla załóg samolotów i śmigłowców, sprzętu obsługi naziemnej oraz bezzałogowych statków powietrznych dla krajowych i międzynarodowych Klientów w całej Europie.

W obszarze sprzętu lotniczego i obsługi naziemnej Glomex Military Supplies jest wieloletnim partnerem dla Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Wojskowych Zakładów Lotniczych, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie oraz Ministerstwa Obrony i Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej i podmiotów prywatnych w zakresie importu i integracji zagranicznych najwyższych produkty wysokiej jakości.

Glomex Military Supplies świadczy również usługi posprzedażowe, takie jak wsparcie pogwarancyjne, konserwacje i naprawy, dostawy części zamiennych, modernizacje i modyfikacje wyposażenia samolotów i śmigłowców oraz szkolenia.

Dział Lotniczy Glomex Military Supplies zapewnia kompleksowe dostawy części zamiennych i sprzętu dla załóg samolotów i śmigłowców, sprzętu obsługi naziemnej oraz bezzałogowych statków powietrznych dla krajowych i międzynarodowych Klientów w całej Europie.

W obszarze sprzętu lotniczego i obsługi naziemnej Glomex Military Supplies jest wieloletnim partnerem dla Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Wojskowych Zakładów Lotniczych, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie oraz Ministerstwa Obrony i Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej i podmiotów prywatnych w zakresie importu i integracji zagranicznych najwyższych produkty wysokiej jakości.

Glomex Military Supplies świadczy również usługi posprzedażowe, takie jak wsparcie pogwarancyjne, konserwacje i naprawy, dostawy części zamiennych, modernizacje i modyfikacje wyposażenia samolotów i śmigłowców oraz szkolenia.

Dział Lotniczy Glomex Military Supplies zapewnia kompleksowe dostawy części zamiennych i sprzętu dla załóg samolotów i śmigłowców, sprzętu obsługi naziemnej oraz bezzałogowych statków powietrznych dla krajowych i międzynarodowych Klientów w całej Europie.

W obszarze sprzętu lotniczego i obsługi naziemnej Glomex Military Supplies jest wieloletnim partnerem dla Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Wojskowych Zakładów Lotniczych, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie oraz Ministerstwa Obrony i Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej i podmiotów prywatnych w zakresie importu i integracji zagranicznych najwyższych produkty wysokiej jakości.

Glomex Military Supplies świadczy również usługi posprzedażowe, takie jak wsparcie pogwarancyjne, konserwacje i naprawy, dostawy części zamiennych, modernizacje i modyfikacje wyposażenia samolotów i śmigłowców oraz szkolenia.

KATEGORIE PRODUKTÓW

 • Hełmy pilotów
 • Maski tlenowe i systemy tlenowe
 • Kombinezony przeciwprzeciążeniowe
 • Sprzęt ratunkowy (kamizelki ratunkowe, łodzie)
 • Sprzęt do przetrwania
 • Systemy noktowizyjne dla pilotów
 • Wyświetlacz przezierny (HUD)
 • Urządzenia łączności między załogą a pilotem ratowniczym
 • Samoloty/śmigłowce kompleksowa integracja NVG, w tym dostosowanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, dostawa noktowizorów, sprzętu wysokościowego i sprzętu serwisowego.
 • Specjalne instalacje lotnicze NVG
 • Konwersja systemów awioniki kompatybilna z noktowizorem
 • Modyfikacje samolotów i śmigłowców MEDEVAC

GLOMEX MILITARY SUPPLIES

DZIAŁ WYPOSAŻENIA INDYWIDUALNEGO

DZIAŁ WYPOSAŻENIA WOJSK LĄDOWYCH

DZIAŁ SERWISOWANIA I KALIBRACJI URZĄDZEŃ

Membership of professional organisations

Association of the Defence and Security Industry in the Czech Republic

TRACE International Association

SAFE Europe Association

AIR FORCES

Air Force Equipment DEPARTMENT

The Aviation Department of Glomex Military Supplies provides comprehensive supplies of spare parts and equipment for aircraft and helicopter crews, ground support equipment and unmanned aerial vehicles for domestic and international customers throughout Europe.

In the field of aviation equipment and ground handling, Glomex Military Supplies is a long-term partner for the Polish Armed Forces, Police, Military Aviation Works, Military Aviation Academy in Dęblin and the Ministry of Defense and the Armed Forces of the Czech Republic, the Ministry of the Interior of the Czech Republic and private entities in the field of import and integration of foreign top quality products.

Glomex Military Supplies also provides after-sales services, such as post-warranty support, maintenance and repairs, spare parts supplies, upgrades and modifications of aircraft and helicopter equipment, and training.

The Aviation Department of Glomex Military Supplies provides comprehensive supplies of spare parts and equipment for aircraft and helicopter crews, ground support equipment and unmanned aerial vehicles for domestic and international customers throughout Europe.

In the field of aviation equipment and ground handling, Glomex Military Supplies is a long-term partner for the Polish Armed Forces, Police, Military Aviation Works, Military Aviation Academy in Dęblin and the Ministry of Defense and the Armed Forces of the Czech Republic, the Ministry of the Interior of the Czech Republic and private entities in the field of import and integration of foreign top quality products.

Glomex Military Supplies also provides after-sales services, such as post-warranty support, maintenance and repairs, spare parts supplies, upgrades and modifications of aircraft and helicopter equipment, and training.

The Aviation Department of Glomex Military Supplies provides comprehensive supplies of spare parts and equipment for aircraft and helicopter crews, ground support equipment and unmanned aerial vehicles for domestic and international customers throughout Europe.

In the field of aviation equipment and ground handling, Glomex Military Supplies is a long-term partner for the Polish Armed Forces, Police, Military Aviation Works, Military Aviation Academy in Dęblin and the Ministry of Defense and the Armed Forces of the Czech Republic, the Ministry of the Interior of the Czech Republic and private entities in the field of import and integration of foreign top quality products.

Glomex Military Supplies also provides after-sales services, such as post-warranty support, maintenance and repairs, spare parts supplies, upgrades and modifications of aircraft and helicopter equipment, and training.

PRODUCT CATEGORIES

 • Hełmy pilotów
 • Maski tlenowe i systemy tlenowe
 • Kombinezony przeciwprzeciążeniowe
 • Sprzęt ratunkowy (kamizelki ratunkowe, łodzie)
 • Sprzęt do przetrwania
 • Systemy noktowizyjne dla pilotów
 • Wyświetlacz przezierny (HUD)
 • Urządzenia łączności między załogą a pilotem ratowniczym
 • Samoloty/śmigłowce kompleksowa integracja NVG, w tym dostosowanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, dostawa noktowizorów, sprzętu wysokościowego i sprzętu serwisowego.
 • Specjalne instalacje lotnicze NVG
 • Konwersja systemów awioniki kompatybilna z noktowizorem
 • Modyfikacje samolotów i śmigłowców MEDEVAC

GLOMEX MILITARY SUPPLIES

SPECIAL FORCES

SPECIAL FORCES EQUIPMENT DEPARTMENT

GROUND FORCES

GROUND FORCES EQUIPMENT DEPARTMENT

Service

DEVICE SERVICE AND CALIBRATION DEPARTMENT

Aircraft maintenance

Aviation Technology Division

Membership of professional organisations

Association of the Defence and Security Industry in the Czech Republic

TRACE International Association

SAFE Europe Association