SIŁY LĄDOWE

DZIAŁ WYPOSAŻENIA WOJSK LĄDOWYCH

Współczesna struktura wojsk lądowych jest dostosowana do ich zdolności działania w szerokim zakresie czynności zarówno obronnych, jak i ofensywnych. Spełnienie wymagających zadań bojowych jest możliwe tylko przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu.

Glomex Military Supplies jest dostawcą lekkich nieopancerzonych i opancerzonych pojazdów bojowych, pojazdów osobowych i użytkowych, specjalistycznego sprzętu wojsk inżynieryjnych, bezzałogowych samolotów rozpoznawczych i spadochronów oraz autonomicznych precyzyjnych systemów zaopatrzenia.

Nasza oferta produktowa obejmuje również pełną gamę osobistego uzbrojenia i sprzętu używanego przez armie NATO, w tym hełmy balistyczne i noktowizję, amunicję do kalibru 155mm oraz sprzęt przedszpitalnej opieki medycznej.

Systemy łączności, w tym szeroka gama akcesoriów, takich jak stacje pogodowe, rozgałęźniki antenowe i wzmacniacze GPS, stanowią samodzielną grupę asortymentową.

Współczesna struktura wojsk lądowych jest dostosowana do ich zdolności działania w szerokim zakresie czynności zarówno obronnych, jak i ofensywnych. Spełnienie wymagających zadań bojowych jest możliwe tylko przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu.

Glomex Military Supplies jest dostawcą lekkich nieopancerzonych i opancerzonych pojazdów bojowych, pojazdów osobowych i użytkowych, specjalistycznego sprzętu wojsk inżynieryjnych, bezzałogowych samolotów rozpoznawczych i spadochronów oraz autonomicznych precyzyjnych systemów zaopatrzenia.

Nasza oferta produktowa obejmuje również pełną gamę osobistego uzbrojenia i sprzętu używanego przez armie NATO, w tym hełmy balistyczne i noktowizję, amunicję do kalibru 155mm oraz sprzęt przedszpitalnej opieki medycznej.

Systemy łączności, w tym szeroka gama akcesoriów, takich jak stacje pogodowe, rozgałęźniki antenowe i wzmacniacze GPS, stanowią samodzielną grupę asortymentową.

KATEGORIE PRODUKTÓW

 • Dostarczamy pojazdy marki Toyota Hilux na potrzeby Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej, KFOR
 • Dostarczamy pojazdy Ford Ranger na potrzeby Sił Zbrojnych RP.
 • Modyfikacje pojazdów specjalnego przeznaczenia.
 • Rozpoznawcze systémy bezzałogowe
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Hełmy balistyczne (szeroki zakres poziomów ochrony balistycznej i przeciwodłamkowej)
 • Hełmy niebalistyczne
 • Zestawy słuchawkowe AMP wraz z akcesoriami
 • Szeroka gama akcesoriów
 • Spadochrony desantowe
 • Systemy precyzyjnego dostarczania ładunku GPADS
 • Maski ochronne
 • Kombinezony CBRN
 • Układy oddechowe

GLOMEX MILITARY SUPPLIES

DZIAŁ WYPOSAŻENIA INDYWIDUALNEGO

DZIAŁ SERWISOWANIA I KALIBRACJI URZĄDZEŃ

Membership of professional organisations

Association of the Defence and Security Industry in the Czech Republic

TRACE International Association

SAFE Europe Association

GROUND FORCES

Ground Forces Equipment DEPARTMENT

Contemporary ground forces structure is adjusted to their capability to operate within a broad range of both defensive and offensive operations. Fulfillment of demanding combat tasks can only be achieved with cutting
edge equipment.

GLOMEX Military Supplies is a supplier of light unarmored and armored combat vehicles, passenger and utility vehicles, specialized engineer troops equipment, unmanned reconnaissance and attack aircrafts, personal
parachutes and cargo autonomous precision resupply systems.

Our product range also includes a full range of personal armament and equipment used by the NATO army, including the most efficient ballistic helmets and night vision devices, ammunition up to 155mm calibre and
emergency, combat conditions pre-hospital medical care equipment.

Communication systems, including a wide range of accessories such as the weather stations, antenna splitters and GPS amplifiers represent a stand-alone product range group.

Contemporary ground forces structure is adjusted to their capability to operate within a broad range of both defensive and offensive operations. Fulfillment of demanding combat tasks can only be achieved with cutting
edge equipment.

GLOMEX Military Supplies is a supplier of light unarmored and armored combat vehicles, passenger and utility vehicles, specialized engineer troops equipment, unmanned reconnaissance and attack aircrafts, personal
parachutes and cargo autonomous precision resupply systems.

Our product range also includes a full range of personal armament and equipment used by the NATO army, including the most efficient ballistic helmets and night vision devices, ammunition up to 155mm calibre and
emergency, combat conditions pre-hospital medical care equipment.

Communication systems, including a wide range of accessories such as the weather stations, antenna splitters and GPS amplifiers represent a stand-alone product range group.

PRODUCT CATEGORIES

 • Dostarczamy pojazdy marki Toyota Hilux na potrzeby Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej, KFOR
 • Dostarczamy pojazdy Ford Ranger na potrzeby Sił Zbrojnych RP.
 • Modyfikacje pojazdów specjalnego przeznaczenia.
 • Rozpoznawcze systémy bezzałogowe
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Hełmy balistyczne (szeroki zakres poziomów ochrony balistycznej i przeciwodłamkowej)
 • Hełmy niebalistyczne
 • Zestawy słuchawkowe AMP wraz z akcesoriami
 • Szeroka gama akcesoriów
 • Spadochrony desantowe
 • Systemy precyzyjnego dostarczania ładunku GPADS
 • Maski ochronne
 • Kombinezony CBRN
 • Układy oddechowe

GLOMEX MILITARY SUPPLIES

SPECIAL FORCES

SPECIAL FORCES EQUIPMENT DEPARTMENT

AIR FORCES

AIR FORCE EQUIPMENT DEPARTMENT

Service

DEVICE SERVICE AND CALIBRATION DEPARTMENT

Aircraft maintenance

Aviation Technology Division

Membership of professional organisations

Association of the Defence and Security Industry in the Czech Republic

TRACE International Association

SAFE Europe Association