Lukáš Dědina został powołany na stanowisko prezesa GLOMEX Military Supplies

Lukáš Dědina został powołany na stanowisko prezesa GLOMEX Military Supplies z dniem 1 września 2022 r. Lukáš Dědina, wieloletni pracownik tej firmy (członek holdingu SKUPINA, a.s.), zastąpi Josefa Bečvářa, który przechodzi na stanowisko Prezesa Zarządu nowej spółki ZETOR DEFENCE, a.s., która również wchodzi w skład holdingu.

Lukáš Dědina (37 lat) jest absolwentem informatyki na Czeskim Uniwersytecie Rolniczym w Pradze. W przeszłości zajmował szereg stanowisk kierowniczych w holdingu, zwłaszcza w zakresie międzynarodowych projektów rozwojowych i lotnictwa.