SERWIS

DZIAŁ SERWISOWANIA I KALIBRACJI URZĄDZEŃ

Specjalizujemy się w serwisie i kalibracji noktowizorów światowej sławy producentów sprzętu wojskowego. Zajmujemy się również integracją noktowizorów na wojskowych samolotach i śmigłowcach. Nasze wyspecjalizowane warsztaty posiadają również uprawnienia do przeprowadzania konserwacji spadochronowych aparatów tlenowych.

Nasi dobrze wyszkoleni specjaliści kompetentnie wykonują zgodnie z harmonogramem przeglądy, certyfikacje i kalibracje zgodnie z instrukcjami serwisowymi.

Posiadamy certyfikowany przez producenta sprzęt pozwalający na utrzymanie tych wrażliwych urządzeń i sprzętu w idealnym stanie przez cały cykl ich życia.

Specjalizujemy się w serwisie i kalibracji noktowizorów światowej sławy producentów sprzętu wojskowego. Zajmujemy się również integracją noktowizorów na wojskowych samolotach i śmigłowcach. Nasze wyspecjalizowane warsztaty posiadają również uprawnienia do przeprowadzania konserwacji spadochronowych aparatów tlenowych.

Nasi dobrze wyszkoleni specjaliści kompetentnie wykonują zgodnie z harmonogramem przeglądy, certyfikacje i kalibracje zgodnie z instrukcjami serwisowymi.

Posiadamy certyfikowany przez producenta sprzęt pozwalający na utrzymanie tych wrażliwych urządzeń i sprzętu w idealnym stanie przez cały cykl ich życia.

KATEGORIE USŁUG

 • Autoryzowana oficjalna naprawa i konserwacja urządzeń noktowizyjnych AN/PVS-21 centrum Steiner eOptics (pierwotnie Sensor Technology Systems) na Europę Centralną, Europę Wschodnią i kraje WNP

 • Czyszczenie, naprawy, wymiana azotu, regeneracja noktowizorów (koncentracja na amerykańskich NVG)

 • Kalibracja przyrządów testowych ANV-126A i ANV-20/20 (i innych) systemów kontroli przed lotem

Szkolenie techników serwisowych

 • Szkolenie personelu lotniczego i obsługi techniki lotniczej
 • Szkolenie z obsługi sprzętu noktowizyjnego

 

Szkolenie dla specjalistów

 • Szkolenie z obsługi urządzeń noktowizyjnych
 • Szkolenie z taktycznych procedur ratownictwa bojowego
 • Szkolenie taktyczne
 • Repair and maintenance of American-made oxygen equipment for paratroopers

GLOMEX MILITARY SUPPLIES

DZIAŁ WYPOSAŻENIA INDYWIDUALNEGO

DZIAŁ WYPOSAŻENIA WOJSK LĄDOWYCH

Membership of professional organisations

Association of the Defence and Security Industry in the Czech Republic

TRACE International Association

SAFE Europe Association

SERVICE

DEVICE SERVICE AND CALIBRATION DEPARTMENT

We specialize in the service and calibration of night vision devices from the world-renowned manufacturers of military equipment. We also provide integration of night vision devices into military aircrafts and helicopters. We are authorised to carry out paratrooper oxygen devices maintenance.
Our well trained specialists competently perform on schedule inspections, certifications and calibrations in line with the service manuals.

We have manufacturer-certified equipment enabling us to maintain these sensitive devices and equipment in perfect condition throughout their entire life cycle.

We specialize in the service and calibration of night vision devices from the world-renowned manufacturers of military equipment. We also provide integration of night vision devices into military aircrafts and helicopters. We are authorised to carry out paratrooper oxygen devices maintenance.
Our well trained specialists competently perform on schedule inspections, certifications and calibrations in line with the service manuals.

We have manufacturer-certified equipment enabling us to maintain these sensitive devices and equipment in perfect condition throughout their entire life cycle.

Service categories

 • Autoryzowana oficjalna naprawa i konserwacja urządzeń noktowizyjnych AN/PVS-21 centrum Steiner eOptics (pierwotnie Sensor Technology Systems) na Europę Centralną, Europę Wschodnią i kraje WNP

 • Czyszczenie, naprawy, wymiana azotu, regeneracja noktowizorów (koncentracja na amerykańskich NVG)

 • Kalibracja przyrządów testowych ANV-126A i ANV-20/20 (i innych) systemów kontroli przed lotem

Service technicians training

 • Aviation and service personnel training
 • Night vision equipment maintenance training

Specialists training

 • Night vision devices use training
 • Tactical combat rescue procedures training
 • Tactical training
 • Repair and maintenance of American-made oxygen equipment for paratroopers

GLOMEX MILITARY SUPPLIES

SPECIAL FORCES

SPECIAL FORCES EQUIPMENT DEPARTMENT

GROUND FORCES

GROUND FORCES EQUIPMENT DEPARTMENT

AIR FORCES

AIR FORCE EQUIPMENT DEPARTMENT

Aircraft maintenance

Aviation Technology Division

Membership of professional organisations

Association of the Defence and Security Industry in the Czech Republic

TRACE International Association

SAFE Europe Association