Transfer letadlového simulátoru společností Glomex MS Polska Sp. z o.o. pro Středisko odborné přípravy brigádního generála Wilhelma Orlika-Rückemanna v Lubani.

Společnost Glomex MS Polska Sp. z o.o. předala v rámci zakázky financované z fondů EU, konkrétně z „Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF)“, letecký simulátor pro Specializované výcvikové centrum Pohraniční stráže gen. brig. Wilhelma Orlika-Rückemanna v Lubani. Simulátor byl vybaven mj. zařízením pilotní kabiny, únikovým padákem, letištními schody a byly provedeny práce na instalaci osvětlení, ozvučení, klimatizace, ventilace a kouře. Takto připravené letadlo bude sloužit pracovníkům pohraniční stráže při výcviku ke zvyšování kvalifikace a dovedností, neboť umožňuje znázornit skutečné pracovní podmínky.