Przekazanie przez firmę Glomex MS Polska Sp. z o.o. symulatora samolotu dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG im. Gen. Bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna w Lubaniu

Firma Glomex MS Polska Sp. z o.o. przekazała symulator statku powietrznego dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG im. Gen. Bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna w Lubaniu w ramach zamówienia finansowanego ze środków unijnych a dokładnie „Funduszu azylu, migracji i integracji (FAMI)”. Symulator został wyposażony między innymi w wyposażenie kabiny pilotów, trap ewakuacyjny, schody lotniskowe oraz przeprowadzone zostały prace związane z montażem oświetlenia, nagłośnienia, klimatyzacji, wentylacji i zadymiania. Tak przygotowany samolot posłuży funkcjonariuszom Straży Granicznej w szkoleniach celem podniesienia kwalifikacji i umiejętności, poprzez umożliwienie odwzorowania rzeczywistych warunków pracy.